Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2015

amc
4697 995f 500
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty

February 08 2015

amc
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaiirritability iirritability
amc
3712 de71
Reposted fromfelicka felicka viamosow mosow
amc
ciesz się tym, co masz!
— P.
Reposted fromkatalama katalama vianivea nivea

February 04 2015

amc

February 01 2015

amc
2733 988b
Reposted fromsubiektywne subiektywne vianivea nivea

January 30 2015

amc
8224 1beb 500
Mój piękny Kraków
Reposted fromanek anek
You don’t meet people by accident.
— (via theqtie)

January 27 2015

6704 5fbc 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viascorpix scorpix

January 26 2015

amc
mój język chętnie to przedyskutuje z Twoim.
— pomiędzy 2 a 3 w nocy.
Reposted fromnicolaskim nicolaskim vianegacja negacja

January 18 2015

amc
Reposted fromshakeme shakeme

January 11 2015

amc
0195 0bb7
Reposted fromNeverminnd Neverminnd viapelletierine pelletierine
amc

Ojcze nasz, któryś jest niemy,
który nie odpowiesz na żadne wołanie,
a tylko rykiem syren co rano dajesz znać, że świat
ciągle jeszcze istnieje,
przemów:
ta dziewczyna jadąca tramwajem do pracy
w tandetnym płaszczu z trzema pierścionkami
na palcach, z resztą snu w zapuchniętych oczach,
musi usłyszeć Twój głos,
musi usłyszeć Twój głos, by się zbudzić
w ten jeszcze jeden świt.

Ojcze nasz, który nic nie wiesz,
który nie patrzysz nawet na tę ziemię,
a tylko codzienną gazetą obwieszczasz, że świat, że nasz świat,
trwa uporządkowany: spójrz,
ten mężczyzna siedzący za stołem, schylony
nad kotletem mielonym, setką wódki, płachtą
popołudniówki tłustą od sosu i druku,
musi wiedzieć, że ty także wiesz,
musi wiedzieć, że wiesz, aby przeżyć
ten jeszcze jeden dzień.

Ojcze nasz, którego nie ma,
Którego imienia nikt nawet nie wzywa
prócz dydaktycznych broszur piszących Cię z małej litery, bo świat
radzi sobie bez Ciebie,
bądź:
ten człowiek, który kładzie się spać i przelicza
wszystkie te dzisiejsze
kłamstwa, lęki, zdrady,
wszystkie hańby konieczne i usprawiedliwione
musi wierzyć, żeś jednak jest,
musi wierzyć, żeś jest, aby przespać
tę jeszcze jedną noc...

— Stanisław Barańczak
Reposted fromhabae habae viascorpix scorpix

January 09 2015

amc
2989 df76 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry

January 06 2015

amc
1254 31fa
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaxannabelle xannabelle
amc
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaBloodMoon BloodMoon

December 21 2014

amc
3631 4f0e
Reposted fromcalifornia-love california-love viasavor savor

December 18 2014

amc

December 17 2014

do you ever have a plan for the day and suddenly it’s 4pm and you’ve achieved literally nothing 

Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme

December 13 2014

amc
2657 7198 500
Reposted fromusual usual viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl